Bạn cần tải lại bản cài đặt season 10
để có thể tham gia MU Phục Hưng
TẢI SEASON 10 TÀI KHOẢN